Entall og flertall (Singolare e plurale)

Nedenfor ser du forskjellen mellom entall og flertall i Italiensk.

Singolare

Plurale

Entall, flertall

La casa

La bicicletta

La sorella

La pagina

La palla

Il libro

La macchina

L'amico

La scarpa

La sedia

Le case

Le biciclette

Le sorelle

Le pagine

Le palle

I libri

Le macchine

Gli amici

Le scarpe

Le sedie

Huset, husene

Sykkelen, syklene

Søsteren, søstrene

Siden, sidene

Ballen, ballene

Boken, bøkene

Bilen, bilene

Vennen, vennene

Skoen, skoene

Stolen, stolene

Om 7Linguis

7Linguis er gratis for å lære forskjellige språk. Ha det gøy med å lære på vår nettside.

Vårt nyhetsbrevet